Nyinstallation

Jordraket

 • Start- och mottagningsgrop
 • För mindre dimensioner
 • Ej styrbar, så lämpar sig för kortare sträckor
 • Installerar ett skyddsrör av plast
 • Lämplig i sand, grus och torr lera

Augerborrning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Maskinen kräver ett mothåll
 • Installerar ett skyddsrör av stål
 • Jordmaterialet skruvas ut
 • Ej styrbar, så lämpar sig för kortare sträckor
 • Lera och sand
 • Känslig för grundvatten

Rörramning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Installerar ett skyddsrör av stål
 • Jordmaterialet spolas eller trycks ur efter installation
 • Ej styrbar, så lämpar sig för kortare sträckor
 • Lera och sand

Hammarborrning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Maskinen kräver ett mothåll
 • Installerar ett skyddsrör av stål
 • Jordmaterialet tas ur stålröret under installationen
 • Ej styrbar, så lämpar sig för kortare sträckor
 • Lera, sand, grus, sten, block och berg

Styrd borrning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Styrbar så kan utföras för långa installationer
 • Ej lämplig för självfall
 • Omgivningspåverkan påverkas av bl a dimension
 • Borrslam leds utanför röret
 • Utförs i två steg; pilot och hemdrag
 • Lera, sand

AT - borrning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Styrbar så kan utföras för långa installationer
 • Ej lämplig för självfall
 • Omgivningspåverkan påverkas av bl a dimension
 • Borrslam leds utanför röret
 • Utförs i två steg; pilot och hemdrag
 • Grus, friktionsmaterial, berg

Rörtryckning

 • Start- och mottagningsgrop ofta sänkbrunnar
 • Kräver mothåll
 • Styrbar, kan användas för självfall
 • Leran tas ur röret under installationen
 • Lera

Mikrotunnling

 • Start- och mottagningsgrop ofta sänkbrunnar
 • Kräver mothåll
 • Styrbar, kan användas för självfall
 • Borrmaterialet tas ur röret under installationen
 • Lera, sand, grus, sten, berg

Raiseborrning

 • Borrslammet spolas ut med vatten under installationen
 • Görs i två steg, pilothål och upprymning
 • Kräver bra bergkvalité