Schaktfria gruppen

Expertis som går under ytan

Professionell rådgivning i alla steg

Schaktfria gruppen

Expertis som går under ytan

Professionell rådgivning i alla steg

Om oss

Vi är skickliga i att hantera samtliga skeden i schaktfria projekt, från de tidiga planeringsfaserna och projekteringen till upphandling, installation och projektavslut.

Oavsett vart ni befinner dig i er projektprocess, uppmuntrar vi er att ställa frågor till oss så att vi tillsammans kan utforska hur vi bäst kan stödja er som kunder. 

Vidare erbjuder vi anpassade utbildningsmöjligheter inom schaktfritt området, om ni och era kollegor vill fördjupa era kunskaper på området.

Med den stora variation av schaktfria tekniker som existerar, är det en omöjlighet för en enskild person att inneha specialiserad kunskap inom dem alla. 

Vårt nätverk ger oss dock möjligheten att involvera experter med exakt den kompetens som krävs för att uppfylla dina specifika behov. På detta sätt kan vi erbjuda er en skräddarsydd spetskompetens inom schaktfritt ledningsbyggande och renovering.

Vi är skickliga i att hantera samtliga skeden i schaktfria projekt, från de tidiga planeringsfaserna och projekteringen till upphandling, installation och projektavslut.

Oavsett vart ni befinner dig i er projektprocess, uppmuntrar vi er att ställa frågor till oss så att vi tillsammans kan utforska hur vi bäst kan stödja er som kunder. 

Vidare erbjuder vi anpassade utbildningsmöjligheter inom schaktfritt området, om ni och era kollegor vill fördjupa era kunskaper på området.

Med den stora variation av schaktfria tekniker som existerar, är det en omöjlighet för en enskild person att inneha specialiserad kunskap inom dem alla. 

Vårt nätverk ger oss dock möjligheten att involvera experter med exakt den kompetens som krävs för att uppfylla dina specifika behov. På detta sätt kan vi erbjuda er en skräddarsydd spetskompetens inom schaktfritt ledningsbyggande och renovering

David Jacobsson

VD - Schaktfri Specialist

Peter Engblom

Schaktfri Specialist

Martin Danielsson

Schaktfri Specialist

Våra tjänster

Vi jobbar i alla faser i schaktfria projekt. Alltifrån tidiga skeden, projektering, upphandling till installation och avslut av projekt. Oavsett var du är i ditt projekt så tveka inte att ställ frågan till oss så kan vi se hur vi kan hjälpa dig. Vill du eller dina kollegor fördjupa dig inom schaktfritt har vi genomfört flera riktade utbildningar inom schaktfritt.

IMG_0262-1-e1709717051320
Tidiga skeden

Funderar du på om det finns schaktfria alternativ? Vill du ha klarhet kring hur de kan se ut och vilka kostnader som är involverade? Är du intresserad av att minska de befintliga riskerna? Dessa frågor kan besvaras i tidiga skeden. Ibland krävs det att en förstudie genomförs och ibland räcker det att våra experter samarbetar i olika frågeställningar som kan ta ditt projekt framåt. En förstudie utgör en värdefull tillgång för beställaren då den ger insikter som underlättar välgrundade beslut. Dessutom reducerar den risken för oväntade komplikationer under planerings-, upphandlings- och genomförandefaserna av projektet.

IMG_0192-e1709796485986
Projektering

För oss innebär projektering att ta fram en färdig teknisk lösning som passar dina behov. Den tekniska lösningen ritas upp och ett förfrågningsunderlag tas fram med mängdförteckning och teknisk beskrivning. Vi har stor vana att jobba i beskrivningsverktyget.

Byggnadsplan
Bygg och projektledning

Vår mångåriga kompetens inom schaktfri bygg och projektledning ger dig en trygg hand för bevakning och styrning av ditt projekt för ett bra genomförande och lönsamma projekt, oavsett om det handlar om övergripande ansvar eller byggledarstöd i svåra tekniska frågor.

IMG_0167-e1709796778897
Utbildning

Vi har under lång tid jobbat med utbildningar inom universitet och KY. Det finns en ökande efterfrågan från beställare och konsulter att lära sig mer om schaktfritt. Därför har vi ett färdigt koncept med information till er från enstaka timmar till två dagar.

IMG_0212-e1709834474322
Teknisk rådgivning

På norska heter konsult Rådgiver vilket är ett bra ord. Ibland behöver du en partner inom schaktfritt att få råd ifrån. Tveka inte att vända dig till oss kring schaktfria frågor, stora som små.

Samarbetspartners

Kontakta oss