Renovering

Strukturell

Sliplining

 • Start- och mottagningsgrop
 • Nytt PE-rör i befintlig ledning
 • Spalt bildas så minskar dimensionen och hydrauliken

Flexibelt foder

 • Helt schaktfri
 • Serviser och huvudledningar kan renoveras
 • Olika material
 • Olika installation
 • Olika härdning
 • Främst på avloppsledningar
 • Nytt rör anläggs mot det gamla röret så minimal spalt.

Formpassat

 • Start- och mottagningsgrop
 • Nytt PE-rör i befintlig ledning för vatten
 • Nytt PVC-rör i befintlig ledning för avlopp (gropar behövs ej)
 • Nytt rör anläggs mot det gamla röret så minimal spalt.

Paneler

 • Start- och mottagningsgrop
 • Nytt rör i den gamla ledningen
 • Spalt bildas så minskar dimensionen och hydrauliken
 • För större dimensioner

Kortrör

 • Start- och mottagningsgrop eller via nedstigningsbrunn
 • Nytt rör i den gamla ledningen
 • Spalt bildas så minskar dimensionen och hydrauliken

Rörspräckning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Befintlig ledning spräcks så kan öka dimensionen.
 • Kan användas på avlopp och trycksatta ledningar
 • Serviser ansluts via schakter
 • Oftast en PE-ledning men kan installera stål- eller segjörnsledning

Icke - Strukturell

Beläggning

 • Start- och mottagningsgrop
 • Återställer ledningens eller brunnens invändiga tätskickt
 • Cementbruk, epoxy eller PU-liner